Hvor mye kan man få i forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån der du som låntaker ikke stiller med sikkerhet for pengene du får låne av banken. Dermed er dette et risikolån, hvor banken krever høyere renter og kortere avdragstid sammenlignet med andre lån. I tillegg er det begrensninger på hvor mye du kan låne.

Hvor mye kan jeg låne?

Bankene følger Finanstilsynets forskrifter når de skal gi ut lån, som blant annet omfatter størrelsen på lånet. Et forbrukslån har en låneramme på mellom 10 000 og 500 000 kroner. Lånerammen er imidlertid i praksis individuell og det kan godt hende du ikke får innvilget maks. lånebeløp. Lånebeløpet kommer nemlig an på kredittscoren din. Dette er en utregning som viser betalingsevnen din, og dermed bankens risiko ved å låne deg penger.

Hva kreves for å få innvilget et forbrukslån?

I utgangspunktet kan alle med norsk statsborgerskap søke om lån i Norge. Det stilles imidlertid flere krav enn det. For det første må du ha fast inntekt og ikke mer gjeld enn inntekten tillater. Samlet gjeld må ikke overstige fem ganger inntekten. Om du for eksempel tjener 500 000 kroner i året, så kan ikke samlet gjeld overstige 2 500 000 kroner. På søknaden må du oppgi samlet gjeld, men banken vil uansett sjekke gjeldsomfanget ditt i Gjeldsregisteret. Slik har de et håndfast grunnlag for å vurdere lånesøknaden din. Husk at dersom du har betalingsanmerkning så vil dette gi negativt utslag på lånesøknaden din.

Hvor fort står pengene på konto?

Når du fyller ut lånesøknaden, lønner det seg å ta seg god tid og ikke unnlate å oppgi opplysninger som er viktige for søknaden. En ufullstendig søknad vil gi lenger behandlingstid. Er søknaden tilfredsstillende utfylt, vil du få svar i løpet av noen timer. Når kan du forvente å ha pengene på konto? Som regel tar dette 1-3 virkedager.

Hvor finner jeg de beste tilbudene på forbrukslån?

Kontakter du banken din vil de muligens kunne tilby deg et forbrukslån. Det er imidlertid ikke gitt at de opererer med de beste tilbudene. For å finne et lån med de beste betingelsene, lønner det seg å lete på nett. Her kan du bruke sammenligningssider, som sorterer ut de beste lånetilbudene for deg. De fungerer som mellomledd for de fleste banker på markedet og opererer med spesialavtaler for å gi deg som sluttbruker de rimeligste lånene. Alternativt kan du bruke en lån mekler som også har forhandlet seg til gunstige avtaler med et knippe banker.