Dette er rentene du får på forbrukslån

Forbrukslån omtales ofte i mediene som dyre, noe som til dels er fortjent. Det finnes nemlig usikrede lån som kan ha renter på flere hundre prosent. Samtidig finnes det også usikrede lån som kan ha renter rundt 6%, noe som tilsvarer et litt over middels billån.

Her får du en forklaring på hvordan bankene beregner rentetilbudene på forbrukslån, hva du kan gjøre selv for å påvirke rentebetingelsene, og hvilke lån du bør unngå.

Dyreste forbrukslån i Norge

Vi starter med verstingene når det gjelder rentebetingelser, nemlig såkalte mikrolån. Definisjonen på et mikrolån er vanligvis når lånet er på inntil 20 000 eller 30 000 kroner. Teknisk sett kan du få et mikrolån hos de fleste banker fordi laveste lånegrense som regel er 5 000 eller 10 000 kroner.

I denne sammenhengen snakker vi imidlertid om et lite knippe banker som ikke yter større lån enn summene ovenfor, og som kan ha et par tusenlapper som laveste lånegrense.

Eksempel på typiske kostnader på et mikrolån:

 • Lånesum – 10 000 kroner.
 • Nedbetalingstid – 6 måneder.
 • Effektive renter – 150%.
 • Lånekostnader – 2 450 kroner.

Som vi ser er de effektive rentene skyhøye, men de reelle kostnadene er likevel ikke spesielt oppsiktsvekkende. Banken ville neppe kunne levd av å låne ut småsummene noe særlig billigere. Disse lånene blir likevel veldig kostbare dersom du har flere av, og dersom du bruker lang tid på nedbetalingen.

Renter hos majoriteten av bankene

Mens banker som tilbyr mikrolån har de samme rentene til alle låntakere, differensierer majoriteten av de andre bankene på rentebetingelsene i forhold til hvem søkeren er. Her snakker vi om cirka 30 nisjebanker som tilbyr forbrukslån uten krav til sikkerhet på inntil 500 000 kroner.

Det vanlige er at bankene har en laveste nominell rente på cirka 5% eller 6%, og en høyeste rente på opp mot 20%.

Les også: https://sbanken.no/aktuelt/info/dette-ma-du-kunne-om-renten/

Hvilke renter du ville fått avhenger av kredittscoren din, summen du vil låne, og hvilken bank du låner hos.

Effekten av kredittscore på et forbrukslån

Kredittscore er et tall såkalte kredittopplysningsbyråer regner seg frem til for hver enkelt av oss. Scoren er et forsøk på å si noe om risikoen for at du ikke kommer til å betale tilbake et lån eller en kreditt. Faktorene som påvirker mest er alderen din, inntekten, gjelden og betalingshistorikken. En person som ofte pådrar seg inkassosaker, eller en person med mye gjeld i forhold til inntekt, vil ha dårligere kredittscore enn andre.

I en bank som har lav rente på lån fra 6%, og høyeste er 20%, kan dette bety følgende:

 • Person med høy kredittscore – Nominell rente på lånet = 6% til 8%.
 • Person med middels kredittscore – Nominell rente på lånet = 8% til 12%.
 • Person med lav kredittscore – Nominell rente på lånet = 12% til 18%.

Merk deg at dersom kredittscoren er veldig lav kan dette føre til at lånesøknaden avslås.

Effekten av lånesum på et forbrukslån

Det sier seg selv at bankene nødvendigvis må ha prosentvis bedre betalt når de låner ut små summer sammenlignet med store summer. De administrative kostnadene deres er omtrent de samme, uansett hvor mye du låner. Dette kompenserer de for ved å tilby høyere renter når lånesummene er lave.

Kombinasjonen av kredittscore og lånesum er dermed det som i størst grad påvirker hvilke renter hver og én av oss vil få på et forbrukslån.

Dette kan bli resultatet når en person med høy kredittscore søker om tre lån med ulik lånesum:

 • Lånesum på 300 000 kroner – Nominelle renter 7%.
 • Lånesum 100 000 kroner – Nominelle renter 10%.
 • Lånesum 20 000 kroner – Nominelle renter 14%.

Dette kan bli resultatet når en person med lav kredittscore søker om de samme tre lånene:

 • Lånesum på 300 000 kroner – Nominelle renter 10%.
 • Lånesum 100 000 kroner – Nominelle renter 14%.
 • Lånesum 20 000 kroner – Nominelle renter 18%.

Konkurranse mellom bankene

Selv om de fleste banker følger det samme prinsippet for rentefastsettelse slik vi har beskrevet, så betyr ikke dette at det er like priser overalt. Noen banker vil alltid være billigere enn andre. Hvilke som er billigst er imidlertid ikke lett å fastslå fordi tilbudene endrer seg ganske ofte.

Det du bør være klar over er at selv om en bank ser ut til å ha de laveste rentene, for eksempel fra 5% til 15%, så betyr ikke dette nødvendigvis at de er rimeligere enn en bank som opererer med renter fra 7% til 20%. Du vet aldri hvilke renter du vil bli tilbudt før du har fått svar på søknaden.

Skaff deg mange tilbud

Det viktigste du kan gjøre for å finne frem til det billigste lånet er å innhente så mange tilbud som mulig.

Da først ser du hvilken bank som er billigst i ditt tilfelle, basert på din kredittscore og summen du vil låne. Søknadene er uforpliktende, og det tar ikke lang tid å søke, så du har alt å tjene på å gå litt grundig til verks.

Se oversikter over banker med forbrukslån på sammenligningssider, eller vurder å søke gjennom en av de bedre låneagentene.

Er du gift eller samboer?

Du vil som regel også få lavere renter hvis du har en medlåner. Dette fordi banken da har lavere risiko for at lånet blir misligholdt, noe de fleste av de premierer med bedre rentebetingelser.

Vær oppmerksom på at medlåneren vil ha det samme ansvaret som deg for tilbakebetalingen av lånet. Medlåneren bør derfor være ektefellen eller samboeren din, og der pengene uansett skal disponeres av begge to.

Se også rentekalkulator hos DNB